Servicemenu

Veelgestelde vragen

Hieronder vind u antwoorden op veel gestelden vragen?

Hoe kom ik aan huurwoning in de regio Haaglanden?

In de regio Haaglanden geldt het lokale aanbodmodel voor woonruimteverdeling. De huurwoningen van de corporaties in de regio Haaglanden zijn beschikbaar voor woningzoekenden vanaf 18 jaar uit het hele land. Om op huurwoningen te kunnen reageren, dient u ingeschreven te staan bij Woonnet Haaglanden. De kosten hiervan bedragen € 12,50 per jaar.

Voor meer informatie zie de website, www.woonnet-haaglanden.nl

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Huurtoeslag is afhankelijk van bepaalde voorwaarden, die bijvoorbeeld te maken hebben met gezinssituatie, huishoudinkomenen huurprijs. Via de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken. www.toeslagen.nl 

Hoe zeg ik mijn huur op?

De huur moet u altijd schriftelijk opzeggen. Dit kan per post, of met een formulier dat u hier kunt downloaden. Het formulier kunt u ook afgeven aan de balie van ons kantoor. De opzegtermijn is minimaal één maand. U kunt op elke werkdag van de maand uw huur opzeggen. Bij opzegging in verband met overlijden van de huurder dient u een kopie van overlijdensakte mee te sturen en moeten alle erfgenamen of de executeur testementair de huuropzegging ondertekenen.

Kan ik mijn woning ruilen?

De brochure van woningruil met het aanvraagformulier is te verkrijgen aan de balie. Er gelden wel een aantal voorwaarden;

. Huidige en toekomstige huurder hebben de huurprijs in het verleden op tijd betaald.

. Bij zowel de bestaande als de nieuwe huurder is geen sprake geweest van overlast.

. Degene met wie u ruilt, moet voldoen aan eventuele aanvullende voorwaarden die voor de woning gelden(het gezinsinkomen, de grootte van het huishouden).

. De huidige en de toekomstige huurder gaan schriftelijk akkord met de ruil. Daarvoor moet u beiden een aparte akkoordverklaring invullen en ondertekenen.

. De verhuurders van beide woningen moeten ook akkoord gaan met de voorgestelde woningruil.

Zoeken naar een woningruilkandidaat kan het beste via internet. Een landelijke website is www.woningruil.nl . Daarnaast kan het ook via advertenties bij de supermarkt e.d.

Wat doe ik met woonoverlast?

Probeer zelf naar oplsossingen te zoeken. Het is raadzaam om door middel van overleg met degene die de overlast veroorzaakt tot een oplossing te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u dit schriftelijk bij ons melden. Er word dan vaak gekozen voor een gezamenlijk gesprek.

Wat doe ik met huurachterstand?

Het kan gebeuren dat u niet op tijd de huur kan betalen. Het onstaan van huurachterstanden is voor alle betrokkenen een vervelende zaak. Neem zo snel mogelijk contact met ons op, vaak is het mogelijk om in overleg een betalingsregeling te treffen of een andere oplossing te zoeken.

Hoe word ik medehuurder?

Om medehuurder te worden moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

. U heeft tenminste gedurende twee jaren uw hoofdverblijf in de woning en u voert met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een duurzame gemeenschappelijke huishouding betekent dat u daadwerkelijk in de woning woont en de kosten van de huishouding deelt.

. U vraagt het medehuurderschap niet aan met als doel op korte termijn huurder te worden van de woning(na het vertrek van de huurder met wie u samenwoont).

. U heeft voldoende inkomen om de huur te kunnen betalen.

Is het bovenstaande het geval, dan kunt u en de huurder samen een verzoek voor medehuurderschap indienen bij Wassenaarsche Bouwstichting. Gaan wij akkoord, dan bent u medehuurder.

Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt/is uw partner automatisch medehuurder. Het maakt daarbij niet uit of de huurovereenkomst vóór of na het sluiten het huwelijk/geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Hoe kom ik aan een voorrangsverklaring?

Bij ernstige persoonlijke of medische problemen hebben mensen soms snel een andere huurwoning nodig. U kunt dan urgentie aanvragen.   

Het college van burgemeester en wethouders heeft mandaat verleend aan de directeuren van de woningcorporaties de aanvragen voorrangsverklaring af te handelen.Wilt u een voorrangsverklaring aanvragen? Vraag dan eerst advies bij één van de woningcorporaties of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Contactgegevens woningcorporaties:


Woningbouwvereniging St.Willibrordus
Hofcampweg 87
2241 KE Wassenaar
Tel: 070-5119335
E-mail: info@wbv-willibrordus.nl

 

Wassenaarsche Bouwstichting
Starrenburglaan 1
2241 NA Wassenaar
Tel: 070 – 5114690
E-mail: wbs@wabs.nl

 

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl