Servicemenu

Disclaimer

Disclaimer

De Wassenaarsche Bouwstichting verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. De mogelijkheid bestaat echter altijd dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is. Alle informatie is  vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

De Wassenaarsche Bouwstichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onjuistheden die in deze website voorkomen of voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website behoren toe aan de Wassenaarsche Bouwstichting. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de Wassenaarsche Bouwstichting de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Wassenaarsche Bouwstichting past op de registratie van persoonsgegevens te allen tijde de Algemene Verordening Gegevensbescherming toe. De Wassenaarsche Bouwstichting behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en stelt, tenzij de wet haar hiertoe verplicht, deze niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel of de doelen waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Het uitgebreide privacy beleid treft u hier aan!

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl