Terug naar nieuwsoverzicht

Eenmalige huurverlaging 2021

Geplaatst op: 13 januari 2021

In december heeft de regering besloten dat een groep huurders in 2021 recht heeft op een eenmalige huurverlaging. Misschien geldt dit ook voor u. Huurt u een sociale huurwoning en is uw huur te hoog voor uw inkomen? Voldoet u ook aan de andere voorwaarden? Dan krijgt u de huurverlaging automatisch.

De eenmalige huurverlaging 2021 in het kort:

  • De huurverlaging is voor huurders die een sociale huurwoning huren die te duur is voor hun inkomen.
  • Om te bepalen wie recht heeft op deze eenmalige huurverlaging kijken wij naar de netto huurprijs van uw woning en naar het inkomen van alle personen die op het adres staan ingeschreven. De netto huur is de kale huur zonder servicekosten.
  • De Belastingdienst controleert of uw inkomen aan de voorwaarden voldoet. Zij kijken naar het inkomen dat u had in 2019. De Belastingdienst vertelt ons alleen of uw inkomen hoger of lager is dan de inkomensgrens die de overheid heeft bepaald.
  • De huurverlaging geldt alleen voor sociale huurwoningen met een netto huur vanaf € 633,25. Is uw netto huur lager dan € 633,25, dan komt u niet in aanmerking voor deze eenmalige huurverlaging.
  • Huurt u een woning met een huur boven de € 752,33, dan heeft u in principe geen recht op huurverlaging.


Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch bericht van ons
Heeft u recht op de eenmalige huurverlaging in 2021? Dit hangt af van:

  • uw huur;
  • uw gezamenlijk inkomen;
  • de samenstelling van uw huishouden.

Als u recht heeft op huurverlaging krijgt u vóór 1 april 2021 bericht van ons. U hoeft niets te doen. Wij controleren of u aan alle voorwaarden voldoet. De belastingdienst vertelt ons of u met uw gezamenlijk inkomen recht heeft op de huurverlaging en met hoeveel mensen u in de woning woont. Hoeveel huurverlaging u precies krijgt, hangt af van de hoogte van uw netto huur. De eenmalige huurverlaging gaat in per 1 mei 2021.

Waarom een huurverlaging?
Bij het toewijzen van woningen kijken wij naar het inkomen van de huurder. Zo zorgen wij dat huurders een huurprijs betalen die past bij hun inkomen. Toch zijn er mensen die een huur betalen die niet past bij hun inkomen volgens de regels van het Passend Toewijzen. Dat kan gebeuren doordat plotseling het inkomen daalt. Deze huurders kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen.

Mijn gezamenlijk inkomen is in 2020 gedaald. Wat nu?
Misschien komt u dan toch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. In dat geval vraagt u zelf de huurverlaging aan. Doe dit voor 31 december 2021. U moet dan kunnen laten zien dat u al minimaal zes maanden een (gezamenlijk) inkomen heeft dat aan de voorwaarden voldoet. U kunt dit laten zien met minimaal 6 recente loonstroken, uitkeringsspecificaties en een uittreksel Basis Register Personen.

Hierbij leggen wij uit hoe het werkt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Woonbond en het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl