Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe afspraken over sociale huur in Wassenaar

Geplaatst op: 24 december 2019

De gemeente Wassenaar, woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen hebben prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2020. De afspraken gaan over betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en leefbaarheid. 

Wethouder Lia de Ridder (Volkshuisvesing): “Eén van de afspraken is dat 25 procent van de sociale woningen naar inwoners van Wassenaar gaat. We hebben hierbij extra aandacht voor specifieke doelgroepen zoals senioren en jongeren.”

Om de doorstroming te bevorderen gaan de corporaies nieuwe woningenbouwen. De Wassenaarsche Bouwsiching start met de bouw van twaalf sociale huurwoningen in Van Polanenpark. De starterswoningen worden in 2020 opgeleverd. Woningbouwvereniging St. Willibrordus gaat door herstructurering zorgen voor meer woningen in de omgeving van de Stompwijckstraat. Gemeente, corporaties en huurdersverenigingen zijn het erover eens: een goede doorstroming is belangrijk voor zowel senioren als jongeren. Met de jaren worden sommige mensen minder mobiel en het huis te groot. Als zij doorstromen naar een kleiner huis met de juiste voorzieningen, kunnen jonge gezinnen op hun beurt doorstromen naar een grotere woning. De woningbouwcorporaties dragen bij aan het woonbeleid van de gemeente. Iedere vier jaar maken de partijen hier afspraken over. Daarna volgt per jaar een uitwerking van die afspraken. De prestatieafspraken voor 2020 zijn dus een uitwerking van de Prestatieafspraken 2017–2020.

 

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl