Energiebesparende Maatregelen

Energiebesparingsprogramma
Het voornemen om een energiebesparingsprogramma uit te voeren is reeds in 2011 geformuleerd. Daarnaast worden nu bij mutatie standaard energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Het doel is minimaal label B te halen. De nadruk bij de projectmatige aanpak ligt op de vooroorlogse wijken Oostdorp en Kerkehout omdat daar de grootste labelsprong gemaakt kan worden.

Kerkehout:

Nadat enige jaren geleden in de eerste woningen in de wijk Kerkehout (Mariatsraat en omgeving) energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd, worden nu de overige woningen in deze wijk verduurzaamd. In totaal gaat het om bijna 300 woningen, verdeeld over vier clusters. Door de verscheidenheid aan type woningen verschilt de aanpak van uit te voeren werkzaamheden per cluster en per type woning. Evenals in het project Duivenvoorde bestaan de werkzaamheden met name uit het isoleren van de schil van de woning, het plaatsen van zonnepanelen em het aanbrengen van een CO2-gestuurde mechanische ventilatie. Incidenteel worden kozijnen vernieuwd.

De woningen hebben de status van "beschermd dorpsgezicht", daarom is voor de uitvoering van de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. De Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed van de gemeente Wassenaar heeft de plannen beoordeeld en akkoord bevonden. De gevelaanzichten worden zoveel als mogelijk weer naar de historische situatie teruggebracht. Ook voor dit project is een Projectgroep opgericht. Vanuit alle vier de clusters zitten vertegenwoordigers van de bewoners in deze projectgroep.

Het streven is om de werkzaamheden in het vierde kwartaal 2019 in uitvoering te nemen. De doorlooptijd voor het eerste cluster bedraagt ruim één jaar. In het eerste kwartaal van 2021 moeten de werkzaamheden in het eerste cluster zijn afgerond.

Duivenvoorde:

De woningen van de Wassenaarsche Bouwstichting in de wijk Duivenvoorde staan op de nominatie om de komende 1,5 jaar te worden verduurzaamd. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het isoleren van de schil van de woning. Denk hierbij aan de vloer (voor zover mogelijk), de gevels en het dak. Daarnaast worden de woningen voorzien om de "vuile"lucht uit de woningen te zuigen. Op het dak worden zonnepanelen aangebracht en aangesloten op de eigen meter van bewoner.

De Wassenaarsche Bouwstichting streeft naar minimaal B label bij haar verduurzamingsprojecten. Het toepassen van energiebesparende maatregelen levert de huurder, naast besparing op de energielasten, ook meer wooncomfort op. De bewoners van de betreffende woningen zijn inmiddels per brief geïnformeerd over dit project. Een aantal bewoners heeft zitting genomen in Projectgroep Duivenvoorde. Naast deze bewoners bestaat de projectgroep uit vertegenwoordigers van de Huurdersvereniging De Wassenaarsche, Bewonerscommissie Tranendal en medewerkers van de Wassenaarsche Bouwstichting. De projectgroep vormt de schakel tussen alle huurders in het project en de corporatie.
De verwachting is dat in het vierde kwartaal 2019 met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden gestart.

 

 

Er zijn geen projecten gevonden.

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl