Renovatie

Energiebesparingsprogramma
Het voornemen om een energiebesparingsprogramma uit te voeren is reeds in 2011 geformuleerd. Daarnaast worden nu bij mutatie standaard energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Het doel is minimaal label C te halen. De nadruk bij de projectmatige aanpak ligt op de vooroorlogse wijken Oostdorp en Kerkehout omdat daar de grootste labelsprong gemaakt kan worden.

 

Oostdorp

Oostdorp

Energiebesparende maatregelen

Alle onderhanden projecten betreffen op dit moment de wijk Oostdorp. Het streven is een verbetering van de energetische kwaliteit, tot uitdrukking komend in een ‘labelsprong’ van E/F naar minimaal B/C. Label B is niet overal haalbaar omdat in bewoonde staat niet alle maatregelen uitgevoerd kunnen worden (o.a. vloerisolatie).

De maatregelen worden gecombineerd met groot-onderhoud, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de woningen in deze wijk als gemeentelijk monument zijn aangemerkt.

Het gaat om isoleren en vervangen van daken en dakkapellen, kozijnen, ramen en deuren en na-isoleren van gevels. Ook worden installaties aangepast.

De energiebesparende maatregelen worden in verschillende fases uitgevoerd.

Fase 1 (63 woningen) is eind 2015 afgerond.

Medio 2016 is fase 2 (84 woningen en 4 woon/winkelpanden) in uitvoering genomen. De oplevering -

In het najaar van 2016 is de voorbereiding van fase 3 en 4 (130 woningen en 2 woon/winkelpanden) gestart. Het streven is om in het 2e kwartaal 2017 de werkzaamheden van fase 3 en 4 te starten direct na afronding van fase 2.  

De bijzondere huizen aan de Hallekensstraat worden later voorzien van energiebesparende maatregelen.

Het restant aan woningen in Oostdorp beschikt al over label C en hoeft niet te worden aangepakt.

Lees verder
Oosthof

Oosthof

Complex Oosthof is grootschalig gerenoveerd en gemoderniseerd. Technische, functionele en esthetische werkzaamheden zijn van augustus 2016 tot en met januari 2017 uitgevoerd. De woningen zijn volledig voorzien van HR++ beglazing met gedeeltelijk nieuwe kozijnen en schilderwerk. De begane grondvloer en spouwmuur zijn voorzien van hoogwaardige isolatie. De oorspronkelijke lift is verwijderd. Hiervoor zijn twee nieuwe liften teruggekomen, welke centraal gesitueerd zijn in het complex. Nieuwe entrees zijn gerealiseerd, waardoor het binnenterrein alleen bereikbaar is voor bevoegde. Het complex is geheel rollator toegankelijk gemaakt. De galerijen zijn opgehoogd en de entrees voorzien van elektrische deuren.

Het schilderwerk is in verband met de weersomstandigheden uitgesteld, zodra het weer het toelaat worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

Op 19 januari jl. heeft wethouder Bert Doorn in aanwezigheid van vele genodigden het vernieuwde ontmoetingscentrum in het wooncomplex De Oosthof geopend.

 

Wijkteam Oost SWZ opent deuren nieuw kantoor

Het kantoor van wijkteam Oost SWZ is gerealiseerd in het complex Oosthof. Door dit nieuwe kantoor is de bereikbaarheid naar de wijk gemakkelijker. Daarbij bevordert de combinatie van het ontmoetingscentrum en het wijkteam de laagdrempeligheid. Buurtbewoners kunnen deelnemen aan een activiteit en lopen dan automatisch langs het kantoor. Hierdoor krijgt de zorg een gezicht wat het makkelijker kan maken om even langs te gaan voor een vraag.

 

Lees verder
Ernst Casimir

Ernst Casimir

Ernst Casimirstraat  65 appartementen plus servicecentrum (Plataan)

Onvoldoende ruimte voor het toenemende aantal scootmobielen en elektrische fietsen vormde het vertrekpunt bij de aanpak van complex Ernst Casimir. Dat combineren wij met het ophogen van  galerijen en binnentuinen, het aanpassen van de algemene toegangsdeuren en onderhoud aan de liften.

In overleg met de gemeente wordt ook de openbare ruimte aangepakt zodat deze meer drempelloos wordt en er meer ruimte komt voor geoormerkte parkeerplaatsen t.b.v. mindervaliden.

Wij zijn begonnen met de definitieve planvorming waarbij rekening wordt gehouden met de input die bewoners eerder hebben geleverd. Wij willen dit werk in het voorjaar aanbesteden. Vooruitlopend op de bouwkundige werkzaamheden worden in het voorjaar de liften aangepakt. Dat gebeurt volgtijdelijk in de 3 blokken. Gedurende de werkzaamheden wordt een tijdelijke lift bij het desbetreffende blok geplaatst.

Lees verder
pagina 1 van 1

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl