Zorgcampus Willibrord - aanvullende informatie

Aan de Kerkstraat/Poortlaan ontstaat nieuwbouw, die inspeelt op de veranderende zorgbehoeften. In verschillende bouwfasen worden op de Zorgcampus alle facetten van wonen en zorg geïntegreerd. Het huidige gebouw heeft een E-vormige structuur en hierdoor een institutioneel karakter. In het stedenbouwkundig plan is er voor gekozen om het bestaande bebouwingsoppervlak te knippen in losse eenheden. In fase 1 van de Zorgcampus worden 72 intramurale plekken aan de Kerkstraat en deels de Ridderlaan gerealiseerd. In het ontwerp is er voor gekozen om een drietal solitair geplaatste herkenbare bouwblokken te ontwikkelen. Het maken van losstaande volumes past ook goed in de huidige moderne zorgvisie van kleinschalig wonen. Dit ontwerp is gemaakt door het architectenbureau Satijn Plus Architecten uit Born. 

Voor de fasen 2 en 3 is tot op heden een indicatief een schetsplan gemaakt. Hier dient nog een verdere invulling aangegeven te worden. In fase 2 kan zowel intra- als extramurale zorg verleend worden van licht tot zwaar. In fase 3 kunnen appartementen komen, waar zelfstandig wonen desgewenst met zorg kan worden gecombineerd. Samen met de voorzieningen in Warenar ontstaat een ‘Zorgcampus’, centraal gelegen in het dorp, bij de tijd en goed geoutilleerd. Een voorziening die in alle opzichten past bij Wassenaar en zorg voor de ouderen.

In de hal van Huize Willibrordus is een maquette en artistimpressies van de Zorgcampus Willibrord te zien. De maquette geeft direct en goed beeld van de omliggende bebouwing, de kerk en Warenar en laat fase 1, 2 en 3 van de Zorgcampus zien. Tijdens de openingstijden van Huize Willibrordus kan deze maquette bekeken worden.

Terug naar de projectpagina

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl