Rooster van Aftreden

Conform artikel 17 van de statuten treedt een lid van de Raad van Commissarissen volgens rooster af, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming en kan dan nog één keer worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Een lid van de Raad van Commissarissen treedt uiterlijk af op de laatste dag van het jaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt.

Rooster van Aftreden

 

Naam

Functie

Aftredend

mevr. drs. E. Wardenaar

Lid

2021

mevr. M.L. de Graaf

Lid

2022

dhr. mr. A. de Groot

Voorzitter, lid op voordracht van de huurdersvereniging

2022

dhr. drs. F. Raymakers

Lid op voordracht van de huurdersvereniging

2022

dhr. drs. ing. J. van Noppen

Lid

2024

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl