Huuropzegging bij overlijden

Als een huurder komt te overlijden dan:

  • wordt degene die als medehuurder de huurovereenkomst heeft ondertekend automatisch hoofdhuurder en kan dus gewoon blijven wonen;
  • heeft degene die met de hoofdhuurder een duurzame, aantoonbare gemeenschappelijke huishouding voerde, recht op voortzetting van de huurovereenkomst. Daar worden wel voorwaarden aan gesteld. Die zijn in de wet en rechtelijke uitspraken geregeld. Bij echtparen en bij geregistreerd partnerschap wordt daar automatisch aan voldaan.
  • inwonende kinderen vallen veelal niet onder deze regeling. Bij een verschil van mening hierover oordeelt de rechter. Er is een maximale periode van zes maanden waarin de huur kan voortduren, op aanvraag bespreekbaar.

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl