Huur opzeggen

De huur moet schriftelijk worden opgezegd. Alle personen op wiens naam de huurovereenkomst staat, moeten deze opzegging mede ondertekenen. Aan de opzegging kunnen door de huurder(s) geen voorwaarden worden verbonden, anders dan eerder schriftelijk overeengekomen met de Wassenaarsche Bouwstichting.

U kunt de huur elke werkdag van de maand opzeggen met in achtneming van een termijn van tenminste één maand. Wij bevelen u aan de huur zo vroeg mogelijk - als u weet wanneer u de woning wilt verlaten - op te zeggen. Dan is er meer tijd om alles te regelen wat met de opzegging samenhangt. De termijn van één maand gaat in op de datum waarop wij de schriftelijke opzegging hebben ontvangen.

In de brochure 'Als u de huur opzegt' hebben wij de belangrijkste zaken op een rij gezet.

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl