Klachtencommissie

Problemen over het onderhoud aan uw woning of over de wijze waarop u te woord bent gestaan door onze medewerkers proberen wij zo goed mogelijk samen met u op te lossen.

Als u vindt dat wij er niet uitkomen, dan verzoeken wij u uw klacht schriftelijk, telefonisch of via de e-mail aan ons te melden. U ontvangt binnen tien werkdagen een eerste reactie op de klacht en u krijgt te horen wie de klacht in behandeling heeft. Wij proberen na te gaan waar en hoe zich het door u gesignaleerde probleem voordoet en wij proberen met u in redelijkheid binnen onze mogelijkheden tot een passende oplossing te komen. Gemaakte afspraken worden vastgelegd. Deze afspraken worden door ons nagekomen en wij hopen dan natuurlijk dat u tevreden bent over de manier waarop de klacht is afgehandeld.

Wat te doen met een klacht waar u met ons niet uitkomt?
Problemen zijn er om op te lossen, maar soms kan het voorkomen dat u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld of u bent het niet eens met de voorgestelde oplossing. Kortom er is in zo’n situatie dan geen overeenstemming te bereiken. In zulke gevallen is er de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen bij de ‘Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland’.

De commissie bestaat uit externe deskundigen, afkomstig uit diverse maatschappelijke organisaties en werkt volstrekt onafhankelijk van de corporaties die hierbij zijn aangesloten. De Klachtencommissie zorgt voor een snelle afhandeling van het eventuele geschil. De uitspraak, die u binnen vier weken na de hoorzitting wordt toegezonden, is in de meeste gevallen bindend.

In een brief schrijft u aan de Klachtencommissie wat het probleem is, wat bij de Wassenaarsche Bouwstichting aan heeft proberen te doen en waarom u ondanks dat niet tevreden bent.

Niet alle klachten worden door de Klachtencommissie in behandeling genomen. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over een voorgestelde huurverhoging dan krijgt u van de Klachtencommissie te horen waar u wel terecht kunt, zoals in dit geval bij de Huurcommissie of de kantonrechter.

Per post
Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP DORDRECHT

Per telefoon
085-21002 44
(maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur)

Reglement: Klachtenreglement
Website: http://gcwzh.nl/
Email: info@gcwzh.nl

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag
Telefoon: 0800 – 488 72 43
Website: www.huurcommissie.nl

Contact bij problemen

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl