Bezwaar tegen huurverhoging

De huurprijs ‘zomaar’ verhogen kan niet. Hier worden een aantal voorwaarden aan gesteld. Het huurverhogingvoorstel moet minstens twee maanden van te voren in een brief worden meegedeeld. Bij een verhoging per 1 juli moet de brief dus op z'n laatst op 30 april in de bus liggen.

 In de brief moeten minimaal de volgende gegevens staan:

  • de huidige huurprijs
  • het percentage of bedrag van de huurverhoging
  • de ingangsdatum
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken

Bezwaar maken
U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging:

  • de huur wordt met een te hoog percentage verhoogd
  • de nieuwe huur ligt boven de maximale huurprijsgrens
  • u heeft het huurverhogingsvoorstel te laat gekregen of u mist belangrijke informatie
  • u krijgt voor de tweede keer binnen één jaar een huurverhogingvoorstel. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen bijvoorbeeld een renovatie of ingrijpende verbetering van de woning.

Onderhoudsgebreken  
Onderhoudsgebreken zijn geen reden om de huurverhoging te weigeren als u deze niet apart aan de orde heeft gesteld. Een verzoek om huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken kunt u alleen, los van de jaarlijkse huurverhoging, bij de Huurcommissie indienen.

Bezwaarschrift huurverhoging
Wilt u bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging dan kunt u gebruik maken van een standaard bezwaarschriftformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Huurprijsgrens
Of de huur boven de maximale huurprijsgrens uitkomt is afhankelijk van het puntenaantal van de woning. Elke huurwoning heeft een puntenaantal gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel. Bij elk puntenaantal hoort een maximale huurprijs.

Op www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie hierover.

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl