Huurprijs en huurverhoging

Huurverhoging is iets wat jaarlijks terugkomt. De huurprijs van bijna alle huurwoningen in Nederland gaat jaarlijks per 1 juli omhoog. Dit geldt ook voor onze woningen. De regering bepaalt het maximale huurverhogingspercentage.

Vóór 1 mei in de bus
Het huurverhogingvoorstel moet minstens twee maanden voordat de huurverhoging ingaat in een brief aan de huurder worden meegedeeld. Bij een verhoging per 1 juli moet de brief dus op z'n laatst op 30 april bij de huurder in de bus liggen.

In de brief moeten minimaal de volgende gegevens staan:

  • de huidige huurprijs
  • het percentage of bedrag van de huurverhoging
  • de ingangsdatum
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken.
  • het aantal punten dat uw woning heeft volgens het woningwaarderingsstelsel

Bij het voorstel voor de huurverhoging wordt jaarlijks de huurkrant meegestuurd, waarin ook precies wordt aangegeven hoe de procedure met betrekking tot de huurverhoging verloopt.

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl