Huur betalen

Als huurder bent u verplicht de overeengekomen huurprijs en servicekosten bij vooruitbetaling vóór de eerste van iedere maand te voldoen. De opbouw van de huurprijs is vastgelegd in de huurovereenkomst. U kunt kiezen of u de huur automatisch wilt betalen of via ideal.

Automatische betaling via de Wassenaarsche Bouwstichting biedt huurders veel gemak. De huur wordt tijdig ingehouden en aanpassingen in de huur worden automatisch verwerkt. Betaalt u automatisch? Bent u het niet eens met een afschrijving? Dan kan het bedrag op uw verzoek door uw bank worden teruggeboekt naar uw bankrekening. Om huurders te belonen verloten wij ieder half jaar drie maal € 50,-- onder onze huurders die automatisch betalen.

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl