Aanbestedingsbeleid

 

Deze leidraad beschrijft de kaders waarbinnen het aanbestedingsbeleid binnen de Wassenaarsche Bouwstichting uitgewerkt is en wordt toegepast bij inkoop/aanbestedingen. De richtlijn heeft in principe betrekking op alle inkoop/aanbestedingen boven een drempelbedrag van € 35.000, uitgezonderd opdrachten in het kader van planmatig en mutatie-onderhoud, voor zover die passen binnen het budget, opgenomen in de vastgestelde begroting en horen bij de verantwoordelijkheid van de desbetreffende medewerker. Lees hier de volledige leidraad aanbesteden Wassenaarsche Bouwstichting.

 

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl