Zorgcampus Poortlaan - Kerkstraat

Wassenaarsche Bouwstichting werkt op de locatie Poortlaan/Ridderlaan/Kerkstraat aan verschillende nieuwbouw plannen. De locatie is deels in gebruik bij de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ). Het eerste nieuwbouwcluster is ten behoeve van deze organisatie gerealiseerd,  en voorjaar 2019 opgeleverd en in gebruik genomen. Het gaat om kleinschalig groepswonen voor ouderen, ter vervanging van het naastgelegen en verouderde Huize Willibrord. In oktober dit jaar zal de laatste hand worden gelegd aan de beplanting van de binnentuin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de nieuwbouw krijgt het kleinschalig wonen binnen de gemeente Wassenaar een extra impuls. Het complex staat in en maakt deel uit van een  gewone woonwijk. Hierdoor wordt de binding van bewoners met de wijk geborgd. De officiële opening van de nieuwbouw is verricht door Theo van Uum, directeur langdurige zorg van het ministerie VWS. Het deed dat door het luiden van de klok die voeger hing in het eerste wooncomplex voor ouderen dat hier al vanaf de dertigerjaren stond.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Het oude Huize Willibrord is verlaten en wordt voorlopig beheerd en tijdelijk gebruikt door Ad Hoc. Voor dit deel van de locatie wordt nu ook nieuwbouw voorbereid.

In samenspraak met buurtvereniging Burgwey is hiervoor in 2018 een participatietraject opgezet. Direct omwonenden zijn uitgenodigd om deel te nemen in een plangroep. De plangroep is gevraagd aan de hand van mogelijke invullingen (‘plannen’) voor de locatie, kaders te benoemen voor het in opdracht van de Wassenaarsche Bouwstichting te ontwikkelen bouwplan. De plangroep stond onder onder leiding van een onafhankelijke procesmoderator. Een van de eerste stappen in dat proces was een zorgvuldige architectenselectie. Uit drie kandidaten is KVDK Architecten uit Noordwijk door de plangroep voorgedragen. De architect heeft de plangroep verder begeleid en ondersteund bij het planproces. Voor vormgeving/inrichting van de buitenruimte is Lagendijk Tuin- en Landschapsarchitecten aangetrokken.

Zorgcampus fase 2

In zeven sessies heeft de plangroep een schetsontwerp opgeleverd en een afwegingskader met ontwerpuitgangspunten waaraan het uiteindelijke ontwerp getoetst kan worden. Bij dat laatste moet worden gedacht aan zaken als uitstraling, parkeren, hoogte, materialen en inrichting van het buitengebied. Er zijn twee varianten uitgewerkt: een nieuwbouwvariant en een variant waarin het bestaande complex werd hergebruikt. De plangroep heeft zich uiteindelijk unaniem uitgesproken voor de nieuwbouwvariant. De bestaande panden (de Ridderhof en de Willibrord) zullen dus worden gesloopt.

Het schetsplan bestaat uit vier losstaande gebouwen van 4 lagen met doorzichten naar het groene binnengebied. De architectuur sluit aan bij de huizen in de omgeving en bij cluster 1, met gebruik van metselwerk en schuine kappen. Het beoogde woningbouwprogramma dat bestaat uit circa 30 sociale huurwoningen, 15 tot 20 koopwoningen en 40 tot 45 middeldure huurwoningen. Dit programma is onlangs door de gemeente onderschreven en vormt daarmee de basis voor de verdere uitwerking.

Schetsontwerp en advies van de plangroep zijn in april 2019 gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van de buurtvereniging. Begin juli volgt een presentatie in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving.

In zomer 2019 zal het schetsplan door architect en opdrachtgever, in samenspraak met de plangroep verder worden uitgewerkt  tot een (voorlopig) ontwerp.  

In de onderstaande tekening is schetsontwerp van KVDK architecten en Lagendijk tuin- en landschapsarchitecten 16-01-2019 te zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl