Onze doelen

Projecten

In de afgelopen jaren zijn bij circa 450 woningen op projectmatige basis maatregelen in het kader van energiebesparing uitgevoerd. Voor 2019-2020 zijn 2 projecten met in totaal circa 320 woningen in voorbereiding/uitvoering. Er staan tot en met 2024 nog ca. 350 woningen in de planning.
Wij gaan werken aan een plan voor collectieve energieopwekking in combinatie met parkeren in Oostdorp (te realiseren in 2021).

Bewonersgedrag
Wij organiseren ‘EnergyParty’s’ voor buren waarbij het energieverbruik en besparingsmogelijkheden worden besproken en tips worden gegeven. Wij bieden bewoners een keuzekaart met simpele en aantrekkelijke maatregelen aan zoals de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen, gasloos koken en een slimme thermostaat.

Bedrijfsvoering en medewerkers
Wij stimuleren van het gebruik van dienstfietsen. Kantoor wordt verwarmd en gekoeld d.m.v. een WKO-installatie waardoor het gasverbruik tot een minimum is gereduceerd. In 2020: energieopwekking via zonnepanelen en alle vervoermiddelen ‘all-electric’

Gemeente, Wbv. St Willibrodus en netbeheerders
Onderzoek naar alternatieve energiebronnen zoals de aanleg van een duurzaam warmtenet (door gemeente en netbeheerders) waar de bestaande woningvoorraad van Wassenaar (particulier, corporatie) op kan aansluiten (na 2030).

 

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl