Duurzaamheid

De Wassenaarsche Bouwstichting is gefaseerd bezig haar woningbezit te verduurzamen en  energiebesparende maatregelen toe te passen.

Energiebesparende maatregelen

Het landelijke streven is gemiddeld label B bij de corporaties in 2021. Wij zitten op koers. Wij hebben eerder een doelstelling voor 2020 geformuleerd. Met de in uitvoering en voorbereiding zijnde projecten pakken we vooral de slechtste labels (E t/m G) aan (zie hierna). Alleen over het deel van de Ridderhof dat nog (tijdelijk) in gebruik is, is nog geen definitief besluit genomen.

De projecten in wijk Oostdorp, Hofcampweg en aan de Mgr. Van Steelaan zijn afgerond. De projecten Kerkehout (analoog aan Oostdorp) en Duivenvoorde (dakisolatie en plaatsing zonnenpanelen) zijn in voorbereiding genomen.

 

Stand ultimo

Actuele stand

Doelstelling

Stand per ultimo

2015

2016

2017

januari 2019

2020

Label A of B

18%

22%

27%

38%

40%

Label C

20%

25%

34%

34%

30%

Label D

29%

26%

17%

14%

27%

Label E/F/G

33%

27%

23%

14%

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl