Uitspraken Klachtencommissie

Corporatie neemt advies Klachtencommissie over

 

Naar aanleiding van een beroep op de Klachtencommissie Wonen inzake het aan huurder in rekening brengen van herstelwerkzaamheden heeft de Klachtencommissie Wonen de Wassenaarsche Bouwstichting geadviseerd om:

1. de kosten niet door te berekenen aan huurder

2. in de communicatie met huurders duidelijker aan te geven dat de kosten voor rekening van huurder kunnen zijn

Deze adviezen zijn door de corporatie overgenomen.

 

Naar aanleiding van een beroep op de Klachtencommissie Wonen inzake aanpassingen in het kader van woningrenovatie is de Wassenaarsche Bouwstichting geadviseerd om:

1. de ingangsdatum van de huuraanpassing aan te passen aan de datum van de feitelijke oplevering van werkzaamheden

2. vanwege het tegen afspraken in niet kunnen hergebruiken van raambekleding de kosten van een vervangende voorziening te vergoeden.

Dit advies is door de corporatie overgenomen.

 

Geschillencommissie inzake schimmel:

Op 3 december jl. heeft de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland een advies uitgebracht naar aanleiding van een klacht van één van onze huurders.

De huurders klaagden over schimmel in woonkamer, slaapkamer en douche, vocht in gordijnen en bed en kromtrekkend laminaat.

De Klachtencommissie heeft tijdens een hoorzitting de klacht behandeld. Het houden van een hoorzitting waarbij de klager en de woningbouwcorporatie worden uitgenodigd , is gewenst om de commissieleden goed te informeren over de inhoud en de achtergrond van de klacht en de zienswijze van klager en woningbouwcorporatie.

De Klachtencommissie heeft de klacht beoordeeld en is tot het oordeel gekomen dat de klacht niet gegrond is. De commissie adviseert de corporatie in de toekomst haar voorlichting op het gebied van ventilatie zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen en te checken of de uitleg is begrepen.

 

 

Wassenaarsche Bouwstichting | Starrenburglaan 1 | Postbus 2018 | 2240CA Wassenaar | Tel. 070-5114690 | wbs@wabs.nl